Indication Investments Ltd (ďalej už len "Spoločnosť") je licencovaná a regulovaná Cyprus Securities and Exchange Commission (ďalej len "CySEC") a má oficiálne postavenie Cyprus Investment Firm (ďalej len "CIF").


Spoločnosť má oprávnenie na podnikanie a poskytovať služby uvedené v tomto doklade v zmysle Investment Services Regulation, Investment Business Act a Investment Services and Activities a Regulated Markets Law 144(1) 2007 v znení neskorších predpisov. Viac informácií ohľadom našich licencií a pravidiel nájdete na našej webovej stránke.