Takéto požiadavky spracovávame v priebehu jedného pracovného dňa.