V zmysle platných zákonov a právnych predpisov, ktorými sa riadi naša spoločnosť sme povinný overiť každý obchodný účet klienta do 15 dní od prvého vkladu. Pre overenie vášho účtu potrebujeme od vás farebnú nascanovanú kópiu vašej faktúry za služby alebo bankový výpis, na ktorom je uvedené vaše celé meno, adresa, dátum vystavenia. Doklad nesmie byť starší ako šesť mesiacov od dátumu, kedy nám uvedený doklad posielate.

https://webinarfx.wistia.com/medias/3g2veq8gy3