Ak máte obchod, ktorý je práve "in the money" a očakávate pre vás pozitívny trend, pre pokračovanie môžete znova investovať váš aktuálny plávajúci zisk do rovnakého aktíva. Toto vám pomôže použiť zisk, ktorý ste už nadobudli na posilnenie čiastky vášho obchodu.


Ako funguje opakované investovanie plávajúceho zisku                                                                                                                              

- Opakovane investovaná čiastka zisku bude pridaná k vašej obchodovanej čiastke.

- Otváracia cena obchodu sa zmení a bude sa rovnať cene aktíva v momente opakovaného investovania.

- Provízia bude rovnaká ako pri otvorení nového obchodu, avšak hodnota provízie bude na základe opakovane investovaného zisku, nie na základe celej hodnoty obchodu.

- Hodnota obchodu je navýšená o plávajúci zisk, pokiaľ násobiteľ stále ostáva rovnaký ako v momente otvorenia obchodu.

- Potom ako dokončíte opakovanú investíciu, vyráta sa poplatok za rollover na základe novej hodnoty obchodu.


Pri opakovanom investovaní vášho zisku môžete zvýšiť váš potenciálny zisk jedným kliknutím a zaplatíte minimálnu možnú províziu.

Minimálna čiastka potrebná na vykonanie takéhoto obchodu je 10 EUR.


Poznámka: Pri zvyšovaní čiastky vašej transakcie vaše úrovne Take Profit a Stop Loss budú vynulované a budete ich musieť znova nastaviť.