Minimálna hodnota investície pre ktorýkoľvek obchodovateľný nástroj je 10 EUR.