Obchodné podmienky pre všeobecné finančné nástroje


Ak si chcete pozrieť celé obchodné podmienky pre finančné nástroje, choďte prosím na Špecifikáciu nástroja na našej webovej stránke.

Dole sú uvedené najdôležitejšie pravidlá a podmienky:


- Minimálna investovaná čiastka je 10 EUR.

- Maximálny násobiteľ**, ktorý môže obchodník použiť pri obchodovaní príslušného finančného nástroja.

- Poplatok za transakciu: Poplatok, ktorý zaplatí obchodník pri otvorení transakcie.


V platforme Libertex je plávajúci poplatok.

Čiastka poplatku sa môže meniť v závislosti od trhových spreadov.


Minimálne poplatky a provízie sú detailne uvedené v Špecifikácii nástroja. Pri otváraní pozície vám zobrazíme províziu ako percento; keď ju uzatvoríte, budete vidieť províziu aj ako čiastku, nájdete ju v záložke História obchodov.


Keďže maximálny spread na trhu je neobmedzený, maximálna provízia, ktorá je založená na hodnote spreadu, nemôže byť tiež nijako obmedzená.


 - Rollover alebo SWAP je sadzba pripísaná na váš účet alebo strhnutá z vášho účtu každý deň o 21:00 GMT a závisí od typu pozície.


- Obchodné hodiny sú hodiny, počas ktorých môžete vykonávať transakcie na finančných trhoch.

Aby sme vám uľahčili obchodovanie, v platforme nájdete tipy ohľadom obchodných hodín pre každý nástroj ktorý obchodujete, alebo sa chystáte obchodovať. Ak uvidíte pri názve nástroja červený kruh, znamená to, že nástroj nie je momentálne k dispozícii pre obchodovanie.


*Provízie a čiastky sú rátané na základe hodnôt násobiteľa, ktoré si klient stanoví pri otváraní pozície. Obchodná provízia môže byť vyššia počas období vysokej volatility alebo nízkej likvidity pre príslušné aktívum. Pozrite si prosím čiastku provízie, ktorú sa dozviete v momente vykonania transakcie.

** Maximálna hodnota násobiteľa sa dá pre príslušný obchodovaný nástroj znížiť počas období vysokej volatility alebo nízkej likvidity.