Úroveň Stop out je jedna zo základných obchodných podmienok na Libertex.


Ak je úroveň stop out 100%, znamená to, že vaša pozícia bude automaticky zavretá ak jej strata je 100% alebo viac z pôvodnej investovanej čiastky. Ak sa dosiahne úroveň stop out, obchod sa uzavrie pri prvej dostupnej cene v momente uzatvárania, čo znamená, že konečný výsledok môže byť rozdielny od očakávaného na základe zadanej úrovne stop loss.


Úroveň Stop out level je stanovená na 100% pre všetky finančné nástroje, okrem CFD akcií, kde je 80%.