Môžete si stanoviť svoj cieľový zisk alebo limit straty (stop loss). Po dosiahnutí týchto parametrov bude váš obchod zatvorený automaticky. Stanoviť si tieto hodnoty môžete pri otvorení obchodu ako aj kedykoľvek po jeho otvorení.

Na stanovenie svojho cieľového zisku v momente otvorenia obchodu urobte nasledujúce kroky:

V záložke Otvoriť obchod kliknite na odkaz Limity pre stratu a zisk.

Stanovte limit pre stratu a/alebo cieľový zisk.

Vyberte smer a kliknite na príslušné tlačidlo. Na stanovenie cieľového zisku a/alebo limitu straty po otvorení obchodu urobte nasledovné:

Choďte na Libertex a vyberte obchod v zozname Moje obchody v otvorenom dialógovom okienku. Zadajte požadovanú hodnotu a kliknite na Uložiť.