Základný obchodný princíp v platforme Libertex je nasledovný: výsledok obchodu sa mení v pomere k cene podkladového aktíva, na základe ktorého prebieha obchod.


Pre efektívnejšiu správu vašich peňazí môže obchodník používať funkciu násobiteľ, ktorá je nastavená v momente otvorenia obchodu. Násobiteľ je hodnota, ktorá určuje, ako sa menia výsledky obchodu v porovnaní k cene podkladového aktíva.

Pre obchodovanie aktív môžete používať ako násobiteľa len celé čísla. Ak si chcete pozrieť maximálnu možnú hodnotu násobiteľa pre každý obchodný nástroj, pozrite si prosím Špecifikáciu obchodných nástrojov.