Zašlite nám prosím doklady o vašej identite, aby sme mali istotu, že vaše finančné prostriedky sú vždy v bezpečí a mimo rizika.


Spoliehame sa na vás, že plne chápete a podporujete nás v tejto oblasti, keďže si vážime dlhodobú spoluprácu s našimi klientami a takúto spoluprácu je nevyhnutné potvrdiť potrebnými dokladmi.


Ak sa chcete dozvediť viac o tejto požiadavke týkajúcej sa identifikačných dokladov, prečítajte si prosím Klientsku zmluvu a ďalšie Postupy, s ktorými ste súhlasili pri otváraní účtu u nás, napr. bod 19.2 CFD Trading Client Agreement.


Spoločnosť má právo požadovať kedykoľvek akúkoľvek dokumentáciu týkajúcu sa zdroja financovania obchodného účtu.

Chceme vás týmto opäť požiadať o pochopenie a podporu, keďže sa nejedná len o našu požiadavku ale aj podmienku, ktorú musíme splniť v zmysle Pravidiel overenia platieb, ktoré prijala väčšina medzinárodných spoločností na webe. Týmto potvrdzujeme, že nie je našim cieľom spôsobiť spomalenie požiadaviek o výber zo strany klientov a tiež garantujeme čo najväčšiu bezpečnosť pre všetky transakcie prebiehajúce medzi klientom a nami.