IBAN je skratka pre medzinárodné bankové číslo účtu a je to unikátne číslo na základe ktorého sa dá identifikovať účet klienta u banky alebo inej finančnej inštitúcie. Ak chcete zistiť svoj IBAN, kontaktujte vašu banku a žiadajte si všetky údaje o bankovom účte. Tieto údaje môžu alebo nemusia obsahovať IBAN, čo závisí od krajiny kde sa banka nachádza alebo od samotnej banky. Ak nemáte IBAN k dispozícii v údajoch od vašej banky, ale musíte IBAN vyplniť v príslušnom políčku v záložke Člena, zadajte prosím vaše štandardné číslo účtu v banke.