Vaša požiadavka na výber mohla byť zamietnutá z viacerých dôvodov:  


1. zostatok na vašom účte je nedostatočný na spracovanie vašej požiadavky; ubezpečte sa, prosím, že máte na vašom účte dostatok finančných prostriedkov, ktoré nie sú obchodným rozpätím vo vašich aktuálnych transakciách.

2. naše Finančné oddelenie požiadalo o ďalšie doklady, ale zatiaľ ste ich ešte neposlali.

3. cieľový účet, na ktorý chcete uskutočniť výber finančných prostriedkov, nie je vo vašom mene alebo vám nepatrí; v zmysle pravidiel našej spoločnosti nemôžeme uskutočniť výber finančných prostriedkov na účet tretej osoby, takže vás chceme požiadať, aby ste počas zadávania požiadavky na výber poskytli údaje účtu, ktorého ste majiteľom.

4. údaje o účte, ktoré ste zadali nie sú správne a obsahujú chyby alebo preklepy; uistite sa, prosím, že vaše údaje sú správne tak, že sa prihlásite do obchodnej platformy.


Na stanovenie dôvodu, prečo bola vaša požiadavka na výber zamietnutá, nás kontaktujte prosím na money@libertex.com alebo cez live chat počas našich úradných hodín.