Áno, finančné prostriedky môžete vyberať aj keď máte otvorené pozície.


Nesmiete však zabudnúť, že celková čiastka vašich otvorených pozícií upravená o aktuálny zisk/stratu vám nemôže brániť vo výbere požadovanej čiastky z vášho účtu, t.j. požadovaná čiastka nesmie byť obchodným rozpätím, ktoré kryje vaše otvorené pozície; v takomto prípade by bola vaša požiadavka zamietnutá.