Należy wziąć pod uwagę fakt, że zgodnie z najnowszymi wymogami ESMA (https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-36-1262_technical_qas_product_intervention.pdf) zasada margin close-out będzie miała zastosowanie do transakcji, jeżeli 50% wartości depozytu zabezpieczającego równa się kwocie środków zaangażowanych w tę transakcję lub jest mniejsze od niej. W tym przypadku zlecenie Stop Loss należy ustawić na wymaganym poziomie 50% wartości depozytu zabezpieczającego.

Przykład:
Otwierana jest transakcja EUR/USD o wartości 1000 EUR z mnożnikiem 10.
Efektywny wolumen transakcji (ekspozycja) w tym przypadku wynosi 10 000 EUR (1000 EUR * 10).

Biorąc pod uwagę, że transakcja EUR/USD jest wykonywana z dźwignią finansową o depozycie zabezpieczającym 30, do jej otwarcia wymagane jest 333,33 EUR (10 000 EUR/30).

50% wartości depozytu to 166.66 EUR. Jest to wartość, na którą zostanie ustawiony poziom zlecenia Stop Loss. Innymi słowy, zostanie ono wykonane, gdy wynik transakcji wyniesie 833,33 EUR (1000 EUR - 166,66 EUR).


Jak obliczyć parametry transakcji, aby zastosować wyższą wartość zlecenia Stop Loss?

 

Załóżmy, że chcielibyśmy wykorzystać maksymalny możliwy poziom zlecenia Stop Loss równy poziomowi Stop Out (100% dla wszystkich instrumentów z wyjątkiem akcji; 80% w przypadku akcji).

 W tym celu należy ustawić parametry transakcji tak, aby 50% depozytu zabezpieczającego wymaganego do otwarcia naszej transakcji miało wartość równą lub większą od początkowej kwoty transakcji.

Rozpatrzmy następujący przykład:

Załóżmy, że początkowa kwota transakcji wynosi 250 euro, a instrumentem jest złoto (dźwignia dla złota wynosi 20)

Jeśli 50% depozytu zabezpieczającego to 250 euro, 100% wartości będzie odpowiadać 500 euro.

Należy przemnożyć depozyt zabezpieczający równy 500 euro przez maksymalną dźwignię dla złota, czyli 20. Pozwoli to określić kwotę efektywnego wolumenu transakcji (tzw. ekspozycję), która wynosi 10000 euro.

 Dzieląc ten wolumen przez początkową kwotę transakcji, w tym przypadku 250 euro, określimy wartość mnożnika, którą należy ustawić, aby otworzyć transakcję ze 100% Stop Lossem. Wartość mnożnika wyniesie zatem 40.

Należy zauważyć, że w miarę zmiany parametrów transakcji platforma automatycznie wyświetla powiadomienia o dostępnych warunkach.