Zgodnie z ustawami i przepisami regulującymi Indication Investments Ltd. jesteśmy zobowiązani do weryfikacji tożsamości każdego naszego klienta.


W przypadku, gdy saldo Twojego rachunku jest mniejsze niż 2.000 EUR, możesz zostać zweryfikowany w ciągu 15 dni kalendarzowych, ale tylko zanim saldo osiągnie 2.000 EUR. Jeśli nie złożysz wymaganych dokumentów w ciągu 15 dni, nie będziesz mógł handlować przed pomyślnym zakończeniem procesu weryfikacji tożsamości.


Jeśli saldo Twojego rachunku osiągnęło 2.000 EUR lub więcej z wpłat lub zysków z handlu i nie ukończyłeś wcześniej procesu weryfikacji, nie będziesz mógł kontynuować handlu, dopóki nie zweryfikujesz swojej tożsamości.


Proces weryfikacji trwa jeden dzień roboczy.* Po pomyślnym zakończeniu weryfikacji, będziesz mógł ponownie handlować na swoim rachunku. Otrzymasz odpowiednie powiadomienie na adres e-mail podany podczas procesu rejestracji.


Aby móc zweryfikować swoją tożsamość, potrzebne będą następujące dokumenty:

  • ID ze zdjęciem: dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport.
  • Dowód adresu, np. zaświadczenie o miejscu zamieszkania, zeznanie podatkowe, wyciąg bankowy lub rachunek za media (woda, gaz, energia elektryczna, telefon lub Internet).*Należy pamiętać, że proces weryfikacji może zająć więcej czasu w niektórych szczególnych okolicznościach. W razie potrzeby możemy również zażądać dodatkowych informacji lub dokumentów.