Otwierając pozycje, należy pamiętać, że całkowity wykorzystany depozyt zabezpieczający nie może przekraczać dostępnego depozytu.

Oto przykład.

Załóżmy, że saldo Twojego rachunku wynosi €10.000, z czego €3.333 jest już w użyciu.

W związku z tym twój dostępny depozyt wynosi €6.667.

Teraz chcesz zainwestować 700 euro w EUR/USD z mnożnikiem 500. Depozyt Zabezpieczający potrzebny do otwarcia tej transakcji to:

Depozyt Zabezpieczający = 700*500*1/30 = 11.667 EUR

Tak więc, Twój dostępny depozyt €6.667 jest mniejszy niż depozyt wymagany dla tej pozycji, €11.667; dlatego Twoja transakcja nie zostanie zrealizowana i na ekranie pojawi się ostrzeżenie o niewystarczających środkach.

Aby rozwiązać ten problem, należy zainwestować mniejszą kwotę lub ustawić mniejszy mnożnik.

Jeśli chcesz handlować bez ograniczeń dźwigni, możesz ubiegać się o status Klienta Profesjonalnego. Oto, co należy zrobić.