Aby obliczyć zysk lub stratę z długiej pozycji, prosimy o użycie poniższej formuły:


PL = S * M * ( Ec / E0 – 1 ) – C , gdzie:


PL to Twój zysk lub strata

S to kwota Twojej inwestycji

M to wartość użytego mnożnika

Ec to cena zamknięcia

Ec to cena otwarcia

C to prowizja pobrana za transakcję


Aby obliczyć zysk lub stratę z krótkiej pozycji, prosimy o użycie poniższej formuły:


PL = S * M * ( 1- Ec / E0) – C


Wartość transakcji jest obliczona w oparciu o poniższą formułę:


V = S + PL, gdzie:


V to wartość transakcji

PL to Twój zysk lub strata

S to kwota Twojej inwestycji


Jeśli wartość Twojej transakcji osiągnie zero, to będzie ona przedmiotem wymuszonego zamknięcia, zgodnie z sekcją Obliczania Zysku i Straty w naszej Polityce Transakcji.


Załóżmy, że została przez Ciebie otwarta długa pozycja w Dow Jones o wartości EUR 1.000 z mnożnikiem 10, przy poziomie 15.345 i zamknięta przy poziomie 15.515. Opłata transakcyjna wynosi EUR 1,70, a rollover wynosi - EUR 3,80.

Oto obliczenie: 1.000 * 10 * ( 15.515 / 15.345 – 1) – 1,70 – 3,80 = 105,28.

Zysk z transakcji to EUR 105,28.


Załóżmy teraz, że otwarta została identyczna transakcja, z tym wyjątkiem, że tym razem zajęto krótką pozycję:

1.000 * 10 * (1 – 15.515 / 15,345) – 1,70 – 0,20 = -112,68

Strata z transakcji to EUR 112,68.