Aby złożyć reklamację dotyczącą transakcji, którą dokonałeś/aś na swoim rzeczywistym rachunku, w przypadku podejrzenia, że transakcja została wykonana lub przetworzona nieprawidłowo, prosimy wypełnić nasz formularz zwrotny na stronie  z możliwie jak największą liczbą szczegółów.


W szczególności prosimy o podanie: ID transakcji, kwoty straty, szczegółowego opisu zdarzenia, daty i godziny. Jeśli jest to możliwe, prosimy o załączenie zrzutu ekranu lub filmu potwierdzającego problem.


Twoja skarga zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni roboczych, a następnie otrzymasz od nas formalną odpowiedź.