Aby obliczyć zysk lub stratę z długiej pozycji, prosimy o użycie poniższej formuły:


PL = S * M * ( Ec / E0 – 1 ) – C , gdzie:


PL to Twój zysk lub strata

S to kwota Twojej inwestycji

M to wartość użytego mnożnika

Ec to cena zamknięcia

E0 to cena otwarcia

C to prowizja pobrana za transakcję


Aby obliczyć zysk lub stratę z krótkiej pozycji, prosimy o użycie poniższej formuły:


PL = S * M * ( 1- Ec / E0) – CJeśli Twoja aktualna strata z transakcji osiągnie 100% (lub 80% w przypadku akcji) kwoty inwestycji, Twoja transakcja będzie przedmiotem natychmiastowego zamknięcia. Krok ten jest wykonywany po to, aby zapewnić, że maksymalna strata będzie ograniczona do kwoty Twojej inwestycji, a strata z inwestycji nie wpłynie na środki, które nie zostały w nią zainwestowane.