Aby zmienić swój adres fizyczny lub e-mail: 1. W platformie mobilnej otwórz zakładkę Więcej, przejdź do Zarządzaj profilem i wybierz Edytuj szczegóły osobiste. 2. W platformie internetowej przejdź do zakładki Zarządzaj profilem i kliknij Edytuj obok pola, które chcesz edytować. Po określeniu nowych szczegółów system może poprosić o przesłanie dokumentów w celu weryfikacji tożsamości i nowego adresu. Jest to wymagane ze względów bezpieczeństwa, aby potwierdzić, że zmiany te zostały zatwierdzone przez użytkownika. Po przesłaniu dokumentów, prosimy o danie nam czasu na ich przetworzenie - zazwyczaj trwa to od 1 do 2 dni roboczych.