Jeśli używasz platformy mobilnej, otwórz kartę Więcej, przejdź do Zarządzaj profilem i wybierz Zmień hasło. W platformie internetowej przejdź do zakładki Zarządzaj profilem  i kliknij Edytuj obok pola Hasło. Wprowadź nowe hasło i potwierdź, aby zapisać zmiany.