Spółka Indication Investments Ltd (zwana dalej "Spółką") jest licencjonowana i regulowana przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (zwaną dalej "CYSEC") oraz posiada oficjalny status Cypryjskiej Firmy Inwestycyjnej (zwaną dalej "CIF").


Spółka ma prawo prowadzić działalność gospodarczą i świadczyć usługi wskazane w niniejszym dokumencie zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie usług inwestycyjnych, Ustawą o działalności inwestycyjnej oraz ustawą o usługach inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej oraz ustawą o rynkach regulowanych 144 (1)2007 z późniejszymi zmianami. Więcej informacji na temat naszych licencji i regulaminów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: https://libertex.com/