Takie wnioski rozpatrywane są w ciągu jednego dnia roboczego.