Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami regulującymi działalność naszej firmy, jesteśmy zobowiązani do sprawdzenia rachunku handlowego każdego klienta w ciągu 15 dni od daty pierwszej wpłaty. Aby zweryfikować swój rachunek, prosimy o przesłanie nam kolorowego skanu dowodu osobistego lub paszportu oraz zeskanowaną kopię rachunku za usługi komunalne lub wyciągu z rachunku bankowego z pełnym imieniem i nazwiskiem, adresem oraz datą wystawienia, która musi przypadać w ciągu sześciu miesięcy od daty wysłania nam tego dokumentu: https://webinarfx.wistia.com/medias/908a7x9790