Raport o aktywnych transakcjach zawiera ogólne informacje na temat danej transakcji:


-Data transakcji

-Cena otwarcia

-Rodzaj transakcji

-Wartość mnożnika

-Bieżący wynikOpłaty i prowizje:


-Opłaty transakcyjne

-Opłaty rolloverRaport o zamkniętych transakcjachRaport o zamkniętych transakcjach zawiera następujące informacje:


-Data i cena otwarcia

-Data i cena zamknięcia

-Rodzaj transakcji

-Wartość mnożnika

-wynik transakcjiOpłaty i prowizje:


-Opłaty transakcyjne

-Opłaty rolloverHistoria transakcjiHistoria transakcji zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich działań związanych z daną transakcją w okresie jej trwania, w tym historii zmian SL i TP, wygaśnięcia i dywidend:Uwaga: Jeżeli opłata transakcyjna jest niższa niż 1,00 EUR, zostanie ona wyświetlona na platformie transakcyjnej w wysokości 0,01 EUR, chociaż system rozlicza się z prawidłowej kwoty opłaty.

Należy pamiętać, że przy obliczaniu wyniku finalnej transakcji wartość zostanie zaokrąglona w dół do najbliższego pełnego centa amerykańskiego.