Otwierając transakcję w Libertex zawsze możesz mieć pewność, że ryzyko jest ograniczone do kwoty inwestycji, podczas gdy Twój wolny depozyt zawsze pozostaje bezpieczny na rachunku.


Jednakże zdarzają się sytuacje, w których cena może zbliżyć się do maksymalnego poziomu strat i może zostać zamknięta w wyniku silnego nieoczekiwanego ruchu na rynku. W takich przypadkach, możesz chcieć zwiększyć kwotę transakcji.


Aby skorzystać z tej funkcji, wybierz aktywną transakcję, a następnie wybierz kwotę, którą chcesz dodać do tej transakcji i potwierdź transakcję.

Po wykonaniu tego zadania, dojdzie do następujących rzeczy:

-Kwota transakcji wzrośnie, a poziom zamknięcia zostanie oddalony ze strefy ryzyka, zgodnie z poniższą formułą:-Cena otwarcia transakcji zmienia się i jest równa średniej ważonej początkowej ceny otwarcia oraz ceny ustalonej w momencie zawierania danej transakcji:-Za taką transakcję pobierana będzie opłata, a jej wysokość jest ustalana na podstawie całej kwoty transakcji, z uwzględnieniem mnożnika.

-Po zakończeniu wzrostu kwoty transakcji, prowizja za przedłużenie zostanie obliczona na podstawie nowej kwoty transakcji.

-Uwaga: Przy zwiększaniu kwoty transakcji mnożnik pozostaje taki sam jak w momencie otwarcia transakcji.


Gdzie:


NewInv jest nową kwotą transakcji po jej zwiększeniu

 NewPrice to nowa cena otwarcia transakcji po podniesieniu kwoty transakcji.

 Inv (0) jest początkową kwotą transakcji.

 Price (0) jest początkową ceną otwarcia.

 Inv to kwota dodana do transakcji.

 Price jest ceną aktywa w momencie, gdy doszło do zwiększenia kwoty transakcji.


Minimalna kwota wymagana do zawarcia takiej transakcji wynosi 10 EUR


Uwaga: Przy zwiększaniu kwoty transakcji, Twoje poziomy Take Profit i Stop Loss zostaną zresetowane i będzie je trzeba ponownie ustawić.