Jeśli posiadasz transakcję, która jest w danym momencie "in the money" i oczekujesz, że trend, który jest dla Ciebie pozytywny, będzie kontynuowany, możesz zreinwestować swój bieżący zmienny zysk w to samo aktywo. Możesz w ten sposób wykorzystać wypracowany już zysk to zwiększenia wartości transakcji.


Jak działa reinwestowanie zmiennego zysku?


-Kwota reinwestowanego zysku zostanie dodana do kwoty transakcji.

-Cena otwarcia transakcji zmieni się i będzie równa cenie aktywa w momencie reinwestowania.

-Prowizja będzie taka sama jak przy otwieraniu nowej transakcji, jednakże kwota prowizji będzie oparta na wartości reinwestowanego zysku, a nie na całej wartości transakcji.

-Kwota transakcji jest powiększana o zmienną kwotę zysku, podczas gdy mnożnik pozostaje taki sam jak w momencie otwarcia transakcji.

-Po zakończeniu reinwestycji, prowizja rollover zostanie obliczona na podstawie nowej kwoty transakcji.


Podczas reinwestycji zysku, możesz za jednym kliknięciem zwiększyć swój potencjalny zysk, płacąc przy tym minimalną prowizję.

Minimalna kwota niezbędna do zawarcia transakcji wynosi 10 EUR.


Uwaga: Przy zwiększaniu kwoty transakcji, Twoje poziomy Take Profit i Stop Loss zostaną zresetowane i trzeba będzie ponownie je ustawić.