Minimalna kwota inwestycji dla każdego instrumentu wynosi 10 EUR.