Ogólne Zasady i Warunki dotyczące handlu instrumentami


Aby uzyskać pełne zasady i warunki dotyczące handlu instrumentami, prosimy o przejście do Specyfikacji Instrumentów na naszej witrynie internetowej.

Poniżej znajduje się kilka najważniejszych warunków i zasad:


-Minimalna kwota inwestycji wynosi 10 EUR.

-Maksymalny mnożnik**, z którego inwestor może skorzystać przy handlu danym instrumentem finansowym.

-Opłata transakcyjna: opłata, którą inwestor jest zobowiązany uiścić przy otwieraniu transakcji.


Na platformie Libertex opłata jest zmienna.

Wysokość opłaty może ulec zmianie w zależności od spreadów rynkowych.


Minimalne opłaty i prowizje są szczegółowo opisane w specyfikacji instrumentu. Po otwarciu pozycji, prowizja zostanie wyświetlona jako procent; po jej zamknięciu, można będzie również zobaczyć kwotę prowizji w sekcji Historia Transakcji.


Ponieważ maksymalny spread na rynku jest nieograniczony, maksymalna prowizja, która opiera się na wartościach spreadów, również nie jest ograniczona.


-Rollover lub SWAP to oprocentowanie, które naliczanie jest codziennie o godzinie 21:00 GMT, w zależności od typu pozycji.


-Godziny handlu to godziny, w których można dokonywać transakcji na rynkach finansowych.

Dla wygody użytkownika platforma wyświetla informacje dotyczące godzin handlu dla każdego instrumentu, którym obracasz lub planujesz obracać. Jeśli obok nazwy instrumentu zobaczysz czerwone koło, oznacza to, że instrument jest obecnie niedostępny do obrotu.


*Prowizje i kwoty naliczane są na podstawie wartości mnożnika ustalonej przez klienta przy otwieraniu pozycji. Prowizja transakcyjna może być wyższa w okresach dużej zmienności lub niskiej płynności w przypadku określonego aktywa bazowego. Prosimy odnieść się do kwoty prowizji podanej w momencie dokonywania transakcji.


**Maksymalna wartość mnożnika może być obniżona w czasie dużej zmienności lub okresu z niską płynnością w przypadku określonego aktywa bazowego.