Wszystkie realizowane transakcje opierają się na modelu realizacji rynkowej.