Możesz ustawić swój poziom take profit lub stop loss. Po osiągnięciu tego poziomu Twoja transakcja zostanie zamknięta automatycznie. Możesz ustawić ten poziom zarówno w momencie otwarcia transakcji, jak i w dowolnym czasie po jej otwarciu.

Aby w momencie otwierania transakcji ustalić swój poziom take profit lub stop loss, wykonaj następujące czynności:

W oknie Otwarta Transakcja kliknij w linka Limity Zysku i Straty.

Określ swój poziom stop loss i take profit.

Wybierz kierunek i kliknij w odpowiedni przycisk. Aby ustalić poziom take profit lub stop loss po otwarciu transakcji, wykonaj następujące czynności:

Przejdź do Libertex i odpowiednią transakcję z listy Moich Transakcji, wybierz odpowiednie poziomy i kliknij w Zapisz.