Czasami rachunki banku korespondenta są wykorzystywane do przetwarzania przelewów bankowych. Jeśli posiadasz taki rachunek, prosimy o podanie jego szczegółów w odpowiednim polu w swoim wniosku, który składasz za pośrednictwem platformy transakcyjnej. Jeśli nie posiadasz takiego rachunku, prosimy o pozostawienie pola pustym.