Czasami rachunki tranzytowe są wykorzystywane do przetwarzania przelewów bankowych. Jeśli posiadasz taki rachunek, prosimy o podanie jego szczegółów w odpowiednim polu w swoim wniosku, który składasz za pośrednictwem platformy transakcyjnej. Jeśli nie posiadasz takiego rachunku, prosimy o pozostawienie pola pustym. Aby uzyskać dane rachunku bankowego, skontaktuj się z bankiem lub odwiedź jego lokalne biuro.