Tak, możesz wypłacić środki, jeśli posiadasz otwarte pozycje.


Należy jednak pamiętać, że całkowita kwota twojej otwartej pozycji, skorygowana o aktualną wartość P/L, nie powinna uniemożliwiać ci wypłaty z rachunku żądanej kwoty, tzn. wnioskowana kwota nie może stanowić depozytu zabezpieczającego Twoje otwarte pozycje; w przeciwnym razie Twój wniosek zostanie odrzucony.