Aby wypłacić środki:


W witrynie internetowej platformy handlowej przejdź do sekcji Wypłaty lub kliknij w link: https://app.libertex.com/#modal_withdrawal.

Następnie wybierz Nowy wniosek > Przelew bankowy > Wypłata


Na mobilnej platformie wybierz kolejno opcje Portfel > Wypłata środków > Przelew bankowy.


Po uzyskaniu dostępu do formularza wypłaty, prosimy o wypełnienie danych rachunku bankowego.


*Nie wypełniaj pól Banku Korespondenta i Rachunku Bankowego Korespondenta, jeśli nie posiadasz takich informacji na swoim rachunku bankowym.


Uwaga: Wypłata środków na rachunek bankowy jest możliwa tylko na rachunek posiadany przez Ciebie. Nie możemy dokonywać wypłat na rachunki bankowe osób trzecich.


Nie pobieramy żadnych opłat ani prowizji za rozpatrzenie Twoich wniosków o wypłatę. Należy jednak pamiętać, że banki korespondenckie mogą pobierać pewne opłaty i prowizje.


Zazwyczaj wnioski o wypłatę są przetwarzane przez nasz dział finansowy w ciągu jednego dnia roboczego. Zdarzają się jednak przypadki, w których musimy przeprowadzić dodatkowe kontrole wniosków klientów. W takich przypadkach czas przetwarzania może zostać przedłużony.


Po zrealizowaniu wniosku wypłaty środki zostaną wysłane na wskazany rachunek bankowy. Przelewy bankowe są zazwyczaj realizowane w ciągu 2-5 dni roboczych.