Wszelkie wpłaty w dowolnej walucie, która nie jest EUR zostaną przeliczone na EUR w oparciu o kurs wymiany Twojego banku lub dostawcy płatności.


Wszystkie wypłaty z Twojego rachunku handlowego będą realizowane w EUR.