Przejdź do treści

Aby złożyć reklamację dotyczącą transakcji, którą dokonałeś/aś na swoim rzeczywistym rachunku, w przypadku podejrzenia, że transakcja została wykonana lub przetworzona nieprawidłowo, prosimy wypełn