Przejdź do treści

Transakcja CFD wygasła, dlaczego?

Oferujemy naszym klientom możliwość handlu kontraktami CFD, a nie kontraktami futures, które są przedmiotem obrotu giełdowego.

 

Każda giełda posiada jednocześnie notowania kilku kontraktów, a nasi klienci mogą obracać tylko jednym kontraktem obejmującym dany instrument bazowy. Kiedy poziom płynności danego kontraktu spada, zastępujemy go innym. Tak jest właśnie nazywane wygaśnięciem.

Możesz uniknąć wygaśnięcia, zaznaczając pole wyboru Automatycznie Roluj do Nowego Kontraktu, co oznacza, że Twoja pozycja zostanie automatycznie ponownie otwarta po wygaśnięciu kontraktu.

 

Jeśli jednak nie zaznaczyłeś tego pola wyboru, Twoja transakcja wygasa po aktualnej cenie rynkowej.

 

Informacje na temat aktualnych terminów wygaśnięcia i miesięcy obowiązywania kontraktów znajdują się w Specyfikacjach instrumentu (https://app.libertex.com/cfd-specification).

 

Czy ta odpowiedź była pomocna?
No
Twoja opinia