Przejdź do treści

Nowe obowiązkowe zlecenie Stop Loss przy 50% (nowy wymóg ESMA)

Należy pamiętać, że zgodnie z ostatnimi wymogami ESMA zasada uzupełniania depozytu zabezpieczającego będzie miała zastosowanie do danej transakcji, jeżeli wartość 50% jest równa lub mniejsza od kwoty środków zaangażowanych w tę transakcję.

Na przykład: Otwierasz transakcję EUR/USD o wartości 1 000 EUR za pomocą mnożnika 10. 50 % tej wartości to 500 EUR. Jest to wartość, na którą zostanie ustawiony stop loss. Innymi słowy, zostanie ona aktywowana, gdy wynik transakcji osiągnie wartość 500 EUR.

Należy pamiętać, że w przypadku zwiększenia kwoty aktywnej transakcji nowa wartość Stop Lossa będzie wynosiła 50% nowej kwoty.

Na przykład: otwierasz transakcję EUR/USD o wartości 1000 EUR. Poziom Stop Lossa wynosi 50%, a więc jest równy 500 euro. Po zwiększeniu kwoty aktywnej transakcji o 500 EUR, całkowita kwota wynosi 1500 EUR, a poziom Stop Lossa jest automatycznie ustawiony na 750 EUR.

Czy ta odpowiedź była pomocna?
No
Twoja opinia