Przejdź do treści

Moja transakcja została zamknięta automatycznie, choć nie wyraziłem/am na to zgody. Dlaczego do tego doszło?

Aby obliczyć zysk lub stratę z długiej pozycji, prosimy o użycie poniższej formuły:

PL = S * M * ( Ec / E0 – 1 ) – C , gdzie:

 

PL to Twój zysk lub strata

S to kwota Twojej inwestycji

M to wartość użytego mnożnika

Ec to cena zamknięcia

E0 to cena otwarcia

C to prowizja pobrana za transakcję

 

Aby obliczyć zysk lub stratę z krótkiej pozycji, prosimy o użycie poniższej formuły:

PL = S * M * ( 1- Ec / E0) – C

 

Jeśli Twoja aktualna strata z transakcji osiągnie 50% kwoty inwestycji, Twoja transakcja będzie przedmiotem natychmiastowego zamknięcia. Krok ten jest wykonywany po to, aby zapewnić, że maksymalna strata będzie ograniczona do kwoty Twojej inwestycji, a strata z inwestycji nie wpłynie na środki, które nie zostały w nią zainwestowane.

Czy ta odpowiedź była pomocna?
No
Twoja opinia