Przejdź do treści

Dźwignia i Mnożnik: Główne cechy i sposób ich działania

 

Mnożnik

Mnożnik pozwala na handel kwotami większymi niż saldo rachunku. Twoja kwota inwestycji i mnożnik mają wpływ na wyniki handlowe, jak również na opłaty za otwarcie i nocne swapy rollover.

Przykład 2. 

Załóżmy, że zajmujesz długą pozycję w EUR/USD, Twoja kwota inwestycji wynosi 50 EUR, a Twój mnożnik wynosi 1. Jeśli cena wzrośnie o 10%, Twój zysk wyniesie 5 EUR (50 EUR x 10%).

Jeśli zamiast tego Twój mnożnik wyniesie 20, Twoja kwota inwestycji wzrośnie do 1.000 € (50x20), więc jeśli wartość składnika aktywów wzrośnie o 10%, zarobisz 100€ (1.000x10%).

Jak widać, twój zysk został pomnożony przez 20 i tak działa mnożnik.

Trzeba jednak pamiętać, że mnożnik może powiększyć zarówno zyski jak i straty, więc im wyższy jest Twój mnożnik, tym większe ryzyko. Jest to jak prędkość samochodu: im większa prędkość, tym szybciej dotrzesz do celu. Duża prędkość niesie ze sobą jednak większe ryzyko. Dlatego też każdy kierowca samochodu wybiera prędkość, która jest dobra dla niego w zależności od doświadczenia, stanu nawierzchni i kodeksu drogowego.

Dźwignia finansowa

Dźwignia działa w różny sposób w zależności od statusu kategoryzacji klienta - czyli od tego, czy mamy do czynienia z klientem detalicznym lub profesjonalnym

Klienci detaliczni

W momencie otwarcia pozycji wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego będą oparte na dźwigni finansowej, tzn. dźwignia określa kwotę transakcji.

Dlatego też przy ustalaniu kwoty transakcji i mnożnika należy również wiedzieć, jaka jest dźwignia dla danej klasy aktywów. Przy wyższej dźwigni finansowej będziesz potrzebował/a mniej depozytu zabezpieczającego, aby otworzyć swoją pozycję.

Przykład

Załóżmy teraz, że saldo na rachunku to zaledwie 10 euro i chcesz zainwestować je w EUR/USD.

Dla głównych par walutowych dźwignia wynosi 30:1, podczas gdy depozyt zabezpieczający wynosi 3,33%.

Aby obliczyć maksymalną kwotę transakcji (łącznie z mnożnikiem), należy zastosować następujący wzór:

Maksymalna kwota = dostępny depozyt zabezpieczający * maksymalna dźwignia dla danej klasy aktywów

W naszym przykładzie jest to Maksymalna Kwota = Dostępny Depozyt Zabezpieczający * Maksymalna Dźwignia dla danej klasy aktywów 300 (10*30). Jeśli otworzysz taką pozycję, jako depozyt zabezpieczający zostanie użyta kwota 10 euro.

Klienci profesjonalni

Po uzyskaniu statusu Profesjonalnego Klienta, możesz rozpocząć handel bez dźwigni finansowej. Otwierając transakcję, inwestujesz własne środki, które zostaną zarezerwowane na rachunku, bez uwzględniania depozytu zabezpieczającego.

Przykład 2. 

Załóżmy teraz, że saldo na rachunku to zaledwie 10 euro, a chcesz zainwestować je w EUR/USD.

Aby obliczyć maksymalną kwotę transakcji (łącznie z mnożnikiem), należy zastosować następujący wzór:

Maksymalna kwota = dostępne środki (nieinwestowane w inne pozycje) * Maksymalny mnożnik

W naszym przypadku jest to €5000 (10*500).

Jeśli otworzysz taką pozycję, €10 zostanie zarezerwowane na Twoim rachunku.

Jak widać, Klienci Profesjonalni mogą otwierać duże transakcje z tym samym kapitałem inwestycyjnym.

Zarówno Klienci Detaliczni, jak i Profesjonalni nie mogą stracić więcej niż wynosi kwota inwestycji.

Na przykład, jeśli Twoja kwota inwestycji wynosi 100 euro, a Twój mnożnik 30, całkowita wartość pozycji wyniesie 3000 euro (30*100). W tym przypadku, bez względu na status, straty są ograniczone do 100 €, inwestycji początkowej. Gdy straty przekroczą 100 €, Twoja pozycja zostanie zamknięta poprzez stop out.

 

Czy ta odpowiedź była pomocna?
No
Twoja opinia