Przejdź do treści

Czym jest dźwignia finansowa?

Dźwignia finansowa to stosunek między wolumenem handlu, tj. całkowitą kwotą inwestycji z zastosowaniem mnożnika, a wykorzystaną kwotą depozytu.

 

Jaka jest maksymalna dźwignia finansowa dla każdej klasy aktywów? 

a. 30:1 dla głównych par walutowych (Depozyt Zabezpieczający 3,33%)

b. 20:1 dla drugorzędnych par walutowych, złota i głównych indeksów (Depozyt Zabezpieczający 5%)

c. 10:1 dla towarów innych niż złoto i indeksów drugorzędnych (Depozyt Zabezpieczający 10%)

d. 5:1 dla akcji i innych wartości odniesienia (Depozyt Zabezpieczający 20%)

e. 2:1 dla kryptowalut (Depozyt Zabezpieczający 50%)

 

Jak wpłynie to na mój rachunek handlowy w Libertex?

W przypadku obrotu jakimikolwiek aktywami, zastosowana dźwignia zależy od klasy, do której należy dany składnik aktywów.

Dzięki wyższej dźwigni finansowej, do otwarcia pozycji potrzebujesz mniej środków (depozytu zabezpieczającego), co pozwala na otwieranie dużych transakcji przy inwestowaniu tylko ułamka wartości transakcji.

I odwrotnie, jeśli dźwignia finansowa jest niska, do otwarcia pozycji będzie potrzebna większa ilość własnych środków.

 

Jak obliczyć łączną kwotę transakcji, którą mogę otworzyć, gdy saldo mojego rachunku wynosi N?

Maksymalna kwota = dostępny depozyt zabezpieczający * maksymalna dźwignia dla danej klasy aktywów

Przykład 1.

Załóżmy teraz, że saldo Twojego rachunku ponownie wynosi €10.000, ale chcesz otworzyć wiele transakcji w EUR/USD.

Jest to główna para walutowa, więc maksymalna dźwignia wynosi 30:1.

Biorąc to pod uwagę, Twoja maksymalna całkowita kwota handlu z zastosowaniem mnożnika wynosi 10 000*30=300 000 EUR.

Użytkownik może otworzyć dowolną liczbę transakcji EUR/USD, ale ich całkowita wartość, łącznie z mnożnikiem, nie może przekraczać 300 000 EUR.

Przykład 2.

Załóżmy, że saldo Twojego rachunku znów wynosi €10.000 i chcesz otworzyć wiele transakcji w złocie.

Dla drugorzędnych par walutowych, złota i głównych indeksów maksymalna dźwignia wynosi 20:1.

W związku z tym maksymalna całkowita kwota handlu z zastosowaniem mnożnika wynosi 10 000*20 = 200 000 EUR.

 Jeśli użytkownik chce prowadzić handel bez żadnych ograniczeń, może zostać profesjonalnym inwestorem. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

Czy ta odpowiedź była pomocna?
No
Twoja opinia