U kunt uw winstdoel of verlieslimit (stop-loss) instellen. Bij het bereiken van deze waarden wordt uw transactie automatisch gesloten. U kunt het instellen zowel bij het openen van uw transactie als op elk moment nadat u deze heeft geopend.

Om uw winstdoel in te stellen bij het openen van uw transactie, onderneemt u de volgende stappen:

Klik in het scherm Open Trade (Transactie openen) op de link Loss and Profit Limits (Winst- en verlieslimieten).

Stel uw verlieslimit en/of uw winstdoel in.

Selecteer een richting en klik de desbetreffende knop. Om uw winstdoel en/of verlieslimit in te stellen nadat u uw transactie heeft geopend, onderneemt u de volgende stappen:

Ga naar Libertex en selecteer in het venster dat verschijnt de desbetreffende transactie in de lijst My Trades (Mijn transacties), geef de gewenste waarden op en klik op Save (Opslaan).