Overslaan en naar de inhoud gaan

Vervallen CFD's bij Libertex? Hoe kan dit gebeuren?

Een futures-contract gaat gepaard met een verplichting om het onderliggende activum op een bepaald tijdstip in de toekomst te kopen of te verkopen tegen een vandaag vastgestelde prijs.

Op het Libertex-handelsplatform kunt u CFD's op futures verhandelen. Een CFD of contract for difference is een financieel instrument waarmee u kunt handelen in prijsschommelingen van onderliggende activa zonder de activa zelf te bezitten.

Handelsvoorwaarden voor CFD's op Futures

Futures-contracten hebben een door de beurs vastgestelde looptijd. Futures hebben ook een expiratiedatum waarop alle transacties op basis van het desbetreffende futures-contract worden gesloten. Voor de expiratiedata van de futures raadpleegt u de Instrumentspecificaties op onze website. Wanneer een futures-contract afloopt, worden alle lopende orders die eraan verbonden zijn, geannuleerd. Let op: Omdat tijdens de laatste dagen van een futures-leven de liquiditeit ervan drastisch daalt, zorgt het Bedrijf voor de rollover naar de dichtstbijzijnde verhandelbare futures vóór de expiratiedatum van het betreffende futures-contract. Om handelaren in staat te stellen om langetermijnposities in CFD's op futures aan te houden, krijgen deze handelaren een automatische rollover-functie.

Proces voor een Transactie-rollover

Het resultaat van de transactie wordt bepaald bij het aflopen van het futures-contract. Technisch gezien wordt de transactie gesloten tegen de laatst beschikbare contractprijs. Het "oude" contract wordt vervangen door een "nieuw" contract, waarbij andere prijzen worden toegepast. De transactie wordt geopend met betrekking tot een nieuw contract, waarbij het bedrag en de hefboomwaarde gelijk blijven. Technisch gezien wordt er een nieuwe transactie uitgevoerd met een nieuw contract, waardoor de transactiekosten in rekening worden gebracht. Wanneer een contract wordt doorgerold, dan wordt deze open prijs zo berekend dat op het moment dat de eerste notering van het nieuwe contract beschikbaar is, het resultaat van de vorige transactie die bij afloop werd ontvangen, kan worden behouden.

Om zelf een nieuwe openingsprijs te berekenen, kunt u de volgende formule gebruiken:

NieuweOpeningsprijs =NieuweContractprijs*LaatsteOpeningsprijs/ExpLaatsteprijs, waarbij:

  • NieuweOpeningsprijs een openingsprijs is voor de nieuwe transactie
  • NieuweContractprijs de eerste beschikbare notering is voor het nieuwe contract na afloop van het vorige
  • LaatsteOpeningsprijs de vorige openingsprijs is
  • ExpLaatstePrijs de laatst beschikbare prijs is van het vorige contract 
Was dit antwoord nuttig?
No
Uw feedback