Bemærk venligst, at i henhold til de nyeste ESMA krav (https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-36-1262_technical_qas_product_intervention.pdf), vil margin close-out reglen gælde for en handel, hvis 50% margin værdi er lig med eller mindre en beløbet af penge, som er involveret i denne handel. I dette tilfælde, skal stop loss sættes til værdien af den påkrævede 50% margin.

For eksempel:
Du åbner en EUR/USD handel på EUR 1.000 med en multiplikator på 10.
Den effektive transaktionsvolumen (eksponering) er i dette tilfælde EUR 10.000 (EUR 1.000 *10).

I betragtning af at handel med EUR/USD udføres med en gearing på en margin med 30, skal der bruges EURO 333,33 (EUR 10.000 / 30), for at åbne denne handel.

50% af denne marginværdi er EUR 166,66. Dette er den værdi, som stop loss vil blive indstillet til. Med andre ord vil det blive eksekveret når handlens resultat er EUR 833,33 (EUR 1.000 - EUR 166,66).


Hvordan beregner man parametrene af en handel, når man gerne vil gøre brug af et højere stop loss?

 

Lad os antage at vi ønsker at bruge det maksimalt mulige stop loss niveau lig med stop out niveauet (100% for alle instrumenter med undtagelse af aktier; 80% gælder for aktier).

 For at gøre dette, skal vi angive parametrene for handel således at 50% margin kræves for at åbne vores handel vil være lig med eller højere end det oprindelige handelsbeløb.

Overvej nedenstående eksempel:

Lad os antage at det oprindelige handelsbeløb er 250 euro, og instrumentet er guld (Gearingen for guld er 20)

Hvis 50% af margin er 250 euro, så vil 100% være 500 euro.

Vi skal multiplicere margin på 500 euro med den maksimale gearing for guld, som er 20. Dette tillader os at finde beløbet for den effektive transaktionsvolumen, som er 10.000 euro (den såkaldte eksponering).

Ved at dividere denne volumen med det oprindelige handelsbeløb, i dette tilfælde 250 euro, finder vi værdien for multiplikatoren, som skal indstilles for at åbne en handel med 100% stop loss. Multiplikatorværdien er derfor 40.

Bemærk venligst, at når transaktionsparametrene ændres, viser platformen automatisk de tilgængelige betingelser.