I henhold til lovgivning og regulativer for Indication Investments Ltd. aktiviteter, er vi hermed forpligtet til at bekræfte identiteten af alle vores kunder.


I det tilfælde at din kontosaldo er mindre end EUR 2.000, har du 15 kalenderdage til at få din konto verificeret, men kun før din saldo når EUR 2.000. Hvis du undlader at indsende de påkrævede dokumenter inden for 15 dage, så vil du ikke længere kunne handle før du har gennemført verifikationsprocessen af din identitet.


Hvis din kontosaldo har nået en balance på EUR 2.000 eller mere fra indbetalinger eller afkast fra handel, og du endnu ikke har gennemført verifikationsprocessen, så vi du ikke kunne fortsætte med at handle før du har fået din identitet bekræftet.


Verifikationsprocessen tager en arbejdsdag.* Når verifikationen er gennemført med succes, vil du igen kunne handle på din konto. Du vil få en meddelelse om dette sendt til den e-mailadresse, du angav under tilmeldingsprocessen.


For at få din identitet bekræftet, skal du bruge følgende dokumenter:

  • Billede ID: Nationalt ID-kort, kørekort eller pas.
  • Bevis for adresse, såsom din opholdstilladelse, forskudsopgørelse fra skat, kontoudtog eller forbrugsregning (vand, gas, elektricitet, telefon eller internet).



*Bemærk at verifikationsprocessen kan tage længere tid under nogle særlige omstændigheder. Vi kan også anmode om yderligere information eller dokumenter, hvis det kræves.