Hvis du ønsker at beholde dine nuværende handelsbetingelser uden ændringer, inklusiv den gearing som er tilgængelig for professionelle kunder, så skal du kvalificeres som en professionel kunde.

Som professionel kunde hos Libertex, vil du kunne handle uden nogen gearingsbegrænsning. Bemærk venligst at virksomheden vil anvende en kvalifikationstest for at vurdere din ekspertise og viden. I denne test skal du leve op til to af følgende kriterier:
(i) du har handlet 10 væsentligt store gearede transaktioner per kvartal i løbet af de sidste 4 kvartaler.
(ii) Du har en finansiel instrument portefølje, inklusiv penge indbetalinger, som overstiger €500.000.
(iv) Du har arbejdet professionelt i den finansielle sektor, i en stilling som kræver viden om derivathandel, i mindst et år.

Hvis du ønsker at anmode om professionel kunde status, klik her.