For at udregne din profit eller dit tab for en købshandel, brug venligst følgende formel:


PL = S * M * ( Ec / E0 – 1 ) – C , hvor:


PL er din profit eller dit tab

S er dit investeringsbeløb

M er den brugte multiplikatorværdi

Ec er lukningsprisen

Ec er åbningsprisen

C er kommissionen som opkræves for din transaktion


For at udregne din profit eller dit tab for en salgshandel, brug venligst følgende formel:


PL = S * M * ( 1- Ec / E0) – C


Transaktionsværdien bliver udregnet baseret på følgende formel:


V = S + PL, hvor:


V er din transaktionsværdi

PL er din profit eller dit tab

S er dit investeringsbeløb


I tilfælde at din transaktionsværdi når nul, vil en sådan transaktion blive underlagt en tvungen lukning i henhold til sektionen udregning af profit og tab i vores handelstransaktionspolitik.


Lad os antage at du har åbnet en købsposition på Dow Jones til en værdi på 1.000 EUR med multiplikator 10 til 15.345 og lukkede den på 15.515, dit transaktionsgebyr værende 1,70 EUR og rollover gebyrer 3,80 EUR.

Således får vi: 1.000 * 10 * ( 15.515 / 15.345 – 1) – 1,70 – 3,80 = 105,28.

Din transaktionsprofit er 105,28 EUR.


Lad os nu antage at vi åbnede en identisk handel, men en salgshandel:

1.000 * 10 * (1 – 15.515 / 15.345) – 1,70 – 0,20 = -112,68

Her vil dit tab være 112,68 EUR.