CFD på futures handelsbetingelser


Future kontrakter har en frist som er fastsat af børsen.

Futures kan også have en udløbsdato, hvor alle handler baseret på den respektive future kontrakt lukkes. For at se futures udløbsdatoer, henvises der til instrumentets specifikationer på vores hjemmeside.

Når en future kontrakt udløber, bliver alle afventende ordre som forbindes med den annulleret.


Bemærk venligst: I løbet af de sidste par dage af futures liv, dropper likviditeten drastisk, virksomheden foretager rollover til de nærmeste futures som handles før udløbsdatoen for den respective future kontrakt.  

For at give tradere muligheden at holde på langsigtede CFD’s på futures, får disse tradere en automatisk rollover funktion.


Handel rollover procedure

Resultatet for handlen bestemmes ved future kontraktudløb.

Teknisk set lukkes handlen til den sidst tilgængelige kontraktpris.

Den “gamle” kontrakt erstattes med en “ny” kontakt, der anvender andre priser.

Handlen åbnes med hensyn til en ny kontrakt, beløbet og multiplikatorværdien forbliver den samme. Teknisk set oprettes der en ny handel med hensyn til en ny kontrakt, så handelsgebyret debiteres.

Når en kontrakt overføres, beregnes en åbningspris, så i det øjeblik hvor den første pris for den nye kontrakt er tilgængelig, vil resultatet for den forrige handel blive gemt ved udløb.

For selv at udregne en ny åbingspris, kan du henvise til følgende formel:

NyÅbningsPris = NyKontraktPris * SidsteÅbningsPris / UdløbSidstePris, hvor:

NyÅbningsPris er åbingsprisen for den nye handel

NyKontraktPri er den første pris tilgængelig for den nye kontrakt ved udløbstidspunktet for den forrige

SidsteÅbningsPris er den forrige åbningspris

UdløbSidstePris er den sidste pris tilgængelig for den forrige kontrakt