Sørg for at du har verificeret din profil ved at sende de påkrævede dokumenter. Hvis du ikke er sikker på om din konto er blevet verificeret eller ikke ved hvorfor dine verificeringsdokumenter er blevet afvist, så send os venligst en e-mail på info@libertex.com med alle de respektive oplysninger, eller kontakt os via live chat i kontortiden.